Zapisování by se mělo týkat jen některých druhů přestupků, zejména těch společensky škodlivějších. "Měly by se do ní zapisovat především přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití, za jejichž opakované páchání budou moci příslušné správní orgány ukládat vyšší pokuty, a některé další přestupky, s jejichž spácháním spojují některé zákony právní důsledky (např. nemožnost vydání zbrojního průkazu, nemožnost vykonávat činnost strážníka apod.)," uvádí tisková zpráva ministerstva spravedlnosti.

Evidenci by měl vést už existující Rejstřík trestů a neměla by být veřejně přístupná. Informace z ní by měly sloužit hlavně jako podklad pro rozhodování státním institucím při postihování přestupků i jiné protiprávní činnosti.

"Zavedení centrální evidence přestupků považuji za velmi vhodný nástroj, který může odradit pachatele nejenom od opakovaného páchání méně závažných deliktů, ale i od závažnější trestné činnosti, která mnohdy následuje," uvedla ministryně Helena Válková. Zároveň doufá, že se díky registru podaří včas podchytit možné recidivisty a začít u nich resocializaci.

Návrh také počítá se "samovymazáváním přestupků" po uplynutí pěti let od jejich zanesení do evidence. Automaticky by taky měly zmizet, pokud by soud nebo jiný orgán rozhodnutí o daném přestupku zrušil.

Související