Triačtyřicetiletý Kristán Csach patří podle tiskové zprávy kanceláře mezi přední odborníky na slovenské obchodní právo. "Do PRK Partners přichází docent Csach z pozice externího poradce Ústavního soudu Slovenské republiky, kde působil od roku 2011. Jeho odbornost zahrnuje zejména korporační / obchodní právo, spotřebitelské právo, mezinárodní právo soukromé i procesní a mezinárodní obchodní arbitráž," představuje Csacha zpráva.

Kristán Csach se podílel na tvorbě slovenských zákonů o rozhodčím řízení a o spotřebitelském rozhodčím řízení. Nedávno se také stal členem slovenské komise pro rekodifikaci soukromého práva. Jeho alma mater je Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, kde působí jako docent.

Tímto krokem PRK Partners navázala na podobnou strategii z České republiky, kde získala do svých řad například hlavní tvůrce občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích Karla Eliáše a Bohumila Havla.

Související