Plánovaná změna zákona, která začátkem listopadu prošla první sněmovním čtením, chce zvednout soudní poplatek u návrhů na vydání elektronického platebního rozkazu s peněžitým plněním. ČAV to dává do souvislosti s tím, že se rozšířilo jeho užívání a dochází tak k poklesu příjmů ze soudních poplatků.

"K propadu příjmů ze soudních poplatků dochází v souvislosti s narůstajícím využitím elektronických platebních rozkazů ve výrazné míře od poloviny roku 2013. V letošním roce by dle odhadů předkladatelů úpravy měly tyto příjmy poklesnout o dalších 280 milionů korun. Opětovného naplnění státní kasy chce stát od příštího roku dosáhnout dorovnáním poplatku za podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu na výši poplatku za návrh na zahájení občanského soudního řízení," uvádí tisková zpráva asociace.

Podle návrhu by měly poplatky stoupnout podle výše pohledávek následovně:

  • do 10 tisíc korun - ze 400 na 1000 korun
  • 10 - 20 tisíc korun - ze 800 na 1000 korun
  • nad 20 tisíc korun - ze čtyř na pět procent z výše pohledávky

ČAV se domnívá, že pokud by návrh vešel v účinnost, mohl by věřitele odradit od žalování drobných pohledávek či spotřebitelských sporů. Dává to do souvislosti s úhradou nákladů v případě neúspěchu ve sporu.

Stát se tímto návrhem podle ČAV snaží hlavně nahradit svou neschopnost dotáhnout do konce elektronizaci justice. "Podle předkladatelů úpravy vyžadují asi dvě třetiny návrhů na vydání elektronického platebního rozkazu ve výsledku stejný objem práce soudů, jako je tomu v případě žaloby podané běžným způsobem. To je ovšem způsobeno zejména tím, že původně plánovaná elektronizace justice, která zahrnovala mj. zavedení elektronického spisu, nebyla nikdy dotažena do konce. Místo aby stát tuto situaci vyřešil, chce nyní záplatovat státní rozpočet z kapes dlužníků a věřitelů," uvádí ČAV.

Související