Volební senát NSS posuzoval námitku České pirátské strany, která se ohradila proti absenci jejich delegátů ve čtyřech volebních komisích volebního obvodu č. 48 (Rychnov nad Kněžnou) v senátních volbách. Kvůli porušení svých práv se pak partaj domáhala zneplatnění výsledku voleb a opakování hlasování v dotčených okrscích.

K vyloučení delegátů došlo kvůli tomu, že v příslušných obcích piráti nesestavili kandidátku do komunálních voleb a podle tamních úřadů tak neměli nárok na účast "svých lidí" ve volebních komisích. Piráti (respektive jejich kandidát) se nicméně v obvodu, kam okrsky spadají, účastnili současně probíhajících senátních voleb.

Příslušné místní orgány se bránily tím, že postupovaly podle stanoviska Státní volební komise, které v těchto případech určuje, aby se volební komise sestavovaly podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí a nikoli podle zákona o volbách do parlamentu.

"Nejvyšší správní soud označil výklad ministerstva vnitra, resp. Státní volební komise, který převzali starostové v uvedených obcích, za rozporný s čl. 22 Listiny základních práv a svobod, podle něhož musí výklad a používání právních předpisů 'umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil'. Podle § 14e odst. 3 zákona o volbách do parlamentu má přitom každý kandidující politický subjekt právo delegovat své členy či sympatizanty do okrskových volebních komisí. Proto měl být zvolen takový výklad, který by realizaci tohoto práva umožňoval," uvedl ke svému rozhodnutí NSS na webových stránkách.

Tomáš Langášek, jenž vystupoval ve věci jako soudce zpravodaj pak v odůvodnění uvedl, že účast delegátů stran ve volebních komisích je jeden z prostředků chránících férovost voleb. Z toho důvodu by tak nemělo docházet k formalistickému výkladu zákona na úkor ústavně chráněných práv svobodné politické soutěže.

"Volební senát právě v odepření účasti delegátů pirátů v okrskových volebních komisích, které tak byly nesprávně obsazeny, shledal závažnou volební vadu, pro kterou výsledky hlasování v inkriminovaných volebních okrscích označil za neplatné. Celkových výsledků voleb v daném volebním okrsku se to však nijak výrazně nedotklo, zamítl proto návrh na vyslovení neplatnosti volby JUDr. Miroslava Antla senátorem, který s přehledem zvítězil v prvním i druhém kole senátních voleb," sdělil dále NSS.

Kompletní rozhodnutí je vedeno po spisovou značkou Vol 23/2014.

Související