Tímto krokem se kolektiv bnt rozšířil o dvě nové právničky - Zdenu Noack a Andreu Krupičkovou. Společnost noack & partner zároveň přestala samostatně poskytovat právní služby a stala se součástí bnt. Kancelář tak v součastnosti zaměstnává 18 právníků.

"Po několikaleté pauze se vrátila paní Zdena Noack, která nově za­stává pozici Senior Associate. Zdena je německá advokátka, která již patnáctým rokem působí v České republice a poskytuje právní poradenství především německy hovořící klientele v oblasti korporátní a obchodní prá­vo a právo nemovitostí. Paní Andrea Krupičková působí jako advokátní koncipientka a zaměřuje se na obchodní a občanské právo. Andrea má dále na starosti komplexní problematiku vymáhání pohledávek pro čes­kou i zahraniční klientelu," uvedla k tomu pražská kancelář bnt.

Související