Neuběhly ani dva roky od chvíle, kdy údaje o omezení svéprávnosti byly z náležitostí občanského průkazu vyřazeny, a už se ozývají hlasy, že by se měly v těchto dokladech objevovat. Ve sněmovncíh výborech se totiž nyní nachází návrh novely zákona o občanských průkazech, který návrat těchto údajů požaduje.

A některé zájmové skupiny s návrhem čtyř komunistických poslanců souhlasí - například Česká leasingová a finanční asociace. "ČLFA vítá poslanecký návrh na opětovné uvádění údaje o omezení svéprávnosti v občanských průkazech (...) a zároveň nesouhlasí s argumentací vlády proti tomuto poslaneckému návrhu," uvádí v tiskové zprávě asociace, jejímiž členy jsou například společnosti Cofidis, Cetelem nebo ŠkoFIN. 

"Údaj o omezení svéprávnosti v občanském průkazu by totiž bránil uzavírání obchodů, včetně finančních operací, které by mohly poškodit obě smluvní strany i celý trh," odůvodnila stanovisko ČLFA.

Vláda ve svém vyjádření naopak argumentuje tím, že omezení svéprávnosti se týká jen určitého právního jednání a z údaje v občanském průkazu stejně nevyplývá jakého, tudíž není důvod pro tento krok. Navíc kabinet Bohuslava Sobotky argumentuje, že oprávnění k nahlédnutí do občanského průkazu mají jen orgány veřejné moci a v soukromoprávním styku neexistuje povinnost ho předložit. Pokud orgány veřejné moci příslušný údaj potřebují, mohou ho zjistit z příslušné evidence.

Poslanecký návrh také požaduje, aby se do občanek zapisoval údaj o zákazu pobytu. "Důvodová zpráva se zabývá pouze údajem o omezení svéprávnosti, nikoli však údajem o zákazu pobytu, který by podle předloženého návrhu měl být do občanského průkazu rovněž povinně vrácen. V případě tohoto údaje tedy ani není jasné, co má být důvodem navrhované změny zákona," argumentovala vláda a odkázala opět na možnost tyto údaje zjistit pomocí on-line evidencí.

Související