"Každoroční téma Evropského dne advokátů bude voleno tak, aby odráželo aktuální právní problematiku a dopad na práva občanů," sdělila k akci Česká advokátní komora (ČAK), která se bude o rozšiřování myšlenky zasazovat v České republice. ČAK je zároveň členem Rady evropských advokátních komor, která je nejvlivnější organizací svého druhu v Evropě.

"Letošní téma, které bylo zvoleno na půdě CCBE, se týká ochrany osobních údajů, elektronického hromadného sledování občanů a profesní zásady mlčenlivosti," sdělila dále ČAK s tím, že datum 10. prosince nebylo zvoleno náhodou, neboť jde zároveň o Mezinárodní den lidských práv.

ČAK se v rámci prvního Evropského dne advokátů chce primárně zaměřit na problematiku mlčenlivosti advokáta. "Problematika zásady mlčenlivosti v komunikaci mezi advokátem a klientem je garancí spravedlivého a nestranného soudního řízení. CCBE vyjádřilo obavu, že zásada profesního mlčenlivosti je v některých zemích ohrožena a tento aspekt nahlodává důvěru v právní stát," uvedla komora.

Česká advokátní komora chce, kromě témat jako domovní prohlídky advokátů či prolomení mlčenlivosti, upozornit na nové výzvy stojící před zásadou mlčenlivosti také ve vztahu k moderním technologiím. Ty se týkají například zpřístupňování elektronické komunikace mezi advokátem a klientem nebo dokumentů uložených na tzv. cloudových úložištích.

Rada evropských advokátních komor (Council of Bars and Law Societies of Europe) je profesní organizace sdružující 32 evropských národních komor (EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Švýcarsko) a jejím cílem je prosazovat jejich zájmy především před evropskými institucemi.

Související