Zákon o kybernetické bezpečnosti

První český zákon tohoto druhu reaguje na možná nebezpečí, která hrozí v důsledku stále větší digitalizace celé společnosti. Dopadnout má na státní úřady a firmy, přičemž přímý dopad má mít na pět procent soukromých společností. Nejvíce ovlivní životy strategicky důležitých úřadů a společností - provozovatelů distribučních sítí či telekomunikací. Zákonu se věnuje příspěvek na straně 16.

Daně

Co by to bylo za nový rok, kdyby se nezměnila daňová úprava. Takto cynicky by se dala shrnout jedna z kategorií změn v roce 2015, která se dotkne snad všech myslitelných odvodů - daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, spotřební daně a dalších. Podrobně se tématu věnuje článek na stránce 20. A po dlouhé době se také změnilo zdanění investičních fondů, o kterém se více dozvíte v textu na straně 52.

Materiální publicita v katastru nemovitostí

Občanský zákoník přinesl řadu změn v oblasti nemovitostí. Navrátila se stará zásada spojení povrchu s pozemkem nebo se rozšířily vkladové povinnosti. Samotný katastr nemovitostí byl ale v roce 2014 v určitém provizoriu, zejména co se týče principu materiální publicity ("co je psáno, to je dáno"). Detaily naleznete v prakticky laděném článku na straně 24.

Změny pro živnostníky

Ministerstvo průmyslu a obchodu si vytyčilo chvályhodný cíl zmenšení administrativní zátěže českým podnikatelům. Jedním z kroků na této cestě je novela živnostenského zákona účinná od 1. ledna 2015, která zavádí sérii drobných změn, které by ve výsledku měly alespoň částečně odbřemenit podnikatelům v povinnostech, jež mají vůči státu. Více v článku na straně 28.

Služební zákon

Jeden z nejdiskutovanějších předpisů končícího roku 2014 také vstupuje (většina jeho ustanovení) začátkem roku v účinnost společně s doprovodným změnovým zákonem. Nejdůležitější zákon státní správy by měl zamezit personálním rošádám ve státních úřadech a zajistit profesionálnější správu země. Nic na jeho účinnosti nezmění ani návrh na jeho zrušení podaný prezidentem Milošem Zemanem k Ústavnímu soudu. Popis některých důležitých prvků zákona najdete na straně 66.

Další změny

Předchozí výčet právních změn určitě není konečný a dalším tématům se budeme věnovat i v číslech, která vyjdou s číslovkou 2015 v záhlaví. Pro úplnost ale zmiňme, že účinkovat začne například novela zákona o odpadech nebo novela zákona o emisních povolenkách a samozřejmě řada podzákonných předpisů. -


ilustrace Nikkarin

 

Článek vznikl pro prosincové číslo měsíčníku Právní rádce.

Související