Nařízení bylo publikováno pod č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nahrazuje a slučuje dřívější pravidla stanovená v předchozích směrnicích a dalších předpisech.

Hlavní motivací pro přijetí nařízení byla podle Evropské komise nedostačující dřívější úprava, která už neodpovídala současné tržní situaci ani nárokům spotřebitelů. "Spotřebitelé jsou u těchto nových předpisů na prvním místě, zároveň jsou zaváděné novinky zvládnutelné i pro podniky," okomentoval nová pravidla Vytenis Andriukaitis, komisař pro zdraví a bezpečnost potravin.

Na druhé straně producentům potravin přineslo nařízení povinnosti a s nimi spojené náklady. "Nařízení rozhodně výrobcům přineslo náklady na nové obaly, de facto museli změnit celé portfolio, protože by nebyla potravina, která by změnu nevyžadovala," uvedla tisková mluvčí České potravinářské komory (ČPK) Markéta Chýlková.

A jaké jsou hlavní změny?

Zlepšit by se měla třeba čitelnost povinně uváděných údajů na etiketách díky stanovení minimální velikosti písma nebo by se mělo harmonizovat znázorňování alergenů - nově by měly být zvýrazněné přímo ve složení a nikoli samostatně na obalu. Dále nařízení stanovuje povinné uvádění alergenů i u nebalených potravin, a to včetně restaurací.

Předpis zavádí také povinné zveřejňování informací o původu čerstvého vepřového, skopového, kozího a drůběžího masa. Jasně by měly být označené i výrobky ze "směsi kousků masa" nebo "rybí směsi" a v neposlední řadě by se měla zlepšit například ochrana před nekalosoutěžními praktikami.

"Potravinářský průmysl měl k dispozici tříleté přechodné období k tomu, aby začal nová pravidla dodržovat od 13. prosince 2014. Na trhu však budete i nadále moci narazit na výrobky označené podle starých pravidel, protože nařízení obsahuje ustanovení o vyčerpání zásob (nikoli o vyčerpání zásob etiket) pro potraviny uvedené na trh nebo označené před 13. prosincem 2014," uvedla k zavádění do praxe tisková zpráva Komise.

"Vzhledem k tomu, že cílem nařízení je naučit spotřebitele číst etikety a podle toho se rozhodovat, čas ukáže, jak moc smysluplné všechny požadavky nařízení byly. Možná spotřebitel skutečně začne číst etikety a nebude se orientovat pouze podle ceny," odpověděla mluvčí ČPK na dotaz, zda potravináři hodnotí změny jako smysluplné.

Související