Úřad k tomu uvedl, že společným jmenovatelem kontrolní činnosti bude programové financování, které podle zjištění NKÚ selhává. "Jsme přesvědčeni, že pokud by státní instituce začaly opět naplňovat skutečný smysl programů, mnoho problémů, které ve svých závěrech popisujeme, by přirozeně zmizelo," sdělil prezident NKÚ Miloslav Kala.

Ze zmíněné oblasti ICT zakázek se do hledáčku zaměstnanců NKÚ dostane například elektronizace veřejné správy (ministerstvo vnitra) nebo projekty ministerstva průmyslu a obchodu.

Prioritou dále zůstávají i velké infrastrukturní stavby z oblasti silniční a žlezniční dopravy. "U infrastrukturních projektů došlo podle kontrolních zjištění k mírnému zlepšení, přesto se jedná o oblast s tak velkými objemy investic, že nemohou zůstat mimo zájem NKÚ. V roce 2015 se tak kontroloři zaměří například na výstavbu dálnice D8 či III. a IV. železničního koridoru," stojí v tiskové zprávě NKÚ.

Kromě zmíněných oblastí se kontroly dočkají také například peníze vynaložené na organizaci voleb, státní majetková účast v obchodních společnostech nebo prostředky určené na podporu bydlení.

Související