Podle tiskové zprávy to v praxi znamená jeho zaměření především na marketing kanceláře.

Další zpráva se týká jmenování hned čtyř nových právníků do pozice counsel. "Ceníme si kvalitně odvedené práce a lidí, kteří umí naplno využívat své schopnosti. Jmenování na pozici counsel je nejlepší reflexí několikaleté vzájemné spolupráce, které si velice vážíme. Ocenění kolegové jsou předními odborníky z různých oblastí práva a daní," sdělila Dagmar Dubecká, řídící partnerka KŠB.

Nové counsely tisková zpráva představila takto:

"Sylvie Sobolová působí v advokacii od roku 2002. Je členkou České advokátní komory. Specializuje se zejména na veřejné zakázky a podpory, právo duševního vlastnictví, právo EU, právo hospodářské soutěže, nekalou soutěž, soudní spory a rozhodčí řízení, cenné papíry a kapitálové trhy. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Na Vysoké škole ekonomické získala v roce 2004 titul Ph.D. Hovoří anglicky, německy, francouzsky, španělsky.

Christian Blatchford je advokátem od roku 2003. Je členem České advokátní komory a Law Society of England and Wales. Specializuje se zejména na fúze a akvizice a projektové financování včetně PPP. Vystudoval Filozofickou fakultu University of Manchester, absolvoval na  College of Law v Guildfordu postgraduální studium v oboru práva a kurz praktického práva. Hovoří česky a anglicky.

Drahomír Tomašuk působí jako advokát v KŠB již třináctým rokem. Je členem České advokátní komory. Jeho specializací je telekomunikační právo, ochrana osobních údajů a bankovnictví, stejně jako správní řízení včetně správního soudnictví. Vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Hovoří česky, anglicky a německy.

Jan Černohouz je daňovým poradcem od roku 2008. Je členem Komory daňových poradců České republiky. Jeho specializací je daň z příjmů právnických osob, mezinárodní zdaňování a daňové plánování, daň z přidané hodnoty podnikatelských, neziskových a veřejnoprávních subjektů a celní problematika. V rámci daňového týmu KŠB byl označen za jednoho z předních daňových poradců v České republice podle World Tax 2014. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Národohospodářskou fakultu. Hovoří anglicky."

Související