Ústavní soud v nálezu sp. zn. II. ÚS 1894/14 potvrdil oprávněnost stížnosti proti zamítavému rozhodnutí Městského soudu v Brně, které zrušil. Stěžovatelé se ohradili proti zamítnutí žaloby na náhradu škody, která směřovala proti obci jako zřizovateli tamější městské (obecní) policie. Právě její příslušníci měli neoprávněným nasazením "botičky" na auto stěžovatelů způsobit nárokovanou škodu.

Městský soud v Brně žalobu zamítl s odůvodněním, že na straně žalovaného (obce-zřizovatele) neexistuje pasivní legitimace a žalobce odkázal na stát (ministerstvo spravedlnosti).

Podle Ústavního soudu ale takový postup nebyl ústavně v pořádku, protože soud chybně vyložil zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu. Ústavní argumentoval tím, že obecný soud "spatřoval v postupu městské policie výkon přenesené působnosti státu a nikoliv výkon místní samosprávy. Nesprávně tedy použil zásady, podle níž není-li určitá činnost zvláštním zákonem svěřena obci jako výkon státní správy, tj. v přenesené působnosti, jedná se o samostatnou působnost obce."

Vzhledem k tomu, že péče o ochranu veřejného pořádku náleží do samostatné působnosti obce (viz zákon o obcích), nese tím pádem také odpovědnost za škodu způsobenou městskou policií, neboť je jejím zřizovatelem.

Související