V pozici counsel se bude věnovat především kriminalitě "bílých límečků", tedy trestné činnosti páchané v rámci hospodářské soutěže.

"Jiří Herczeg se kromě hospodářského trestního práva zaměřuje ve své advokátní praxi i na ústavní právo, ochranu základních lidských práv a svobod a řízení před Ústavním soudem ČR a Evropským soudem pro lidská práva. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Je docentem na katedře trestního práva Právnické fakulty UK a současně se věnuje advokátní praxi. V minulosti mimo jiné působil jako vyšetřovatel u Policie České republiky," uvádí o Herczegovi tisková zpráva. Kromě toho je také autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací a učebnic.

Související