„Hlavním cílem pracovní skupiny, která má maximální podporu ministerstva i krajského soudu, je připravit investiční záměr na tuto velkou investiční akci,“ řekl ekonomický náměstek ministryně spravedlnosti Miroslav Zábranský. Vypracování investičního záměru se očekává v řádech týdnů. O detailech výstavby jednala ministryně spravedlnosti Helena Válková společně se svým náměstkem již dříve přímo v Ústí nad Labem.

Důvodem pro stavbu nového justičního areálu je nedostatečná kapacita stávajících budov a nevýhodná poloha v záplavové oblasti. „V současné budově se již zoufale nedostává jednacích síní a pracovní podmínky soudců jsou nedůstojné. Budova neumožňuje takové organizační změny, které by přispěly zrychlení vyřizování soudních případů,“ řekl Luboš Dörfl, předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Zahájení výstavby nového justičního areálu v Ústí nad Labem patří k prioritám nového vedení ekonomického úseku ministerstva, stejně jako přemístění části Obvodního soudu pro Prahu 5 a vyřešení příštího umístění Nejvyššího soudu a Nejvyššího státního zastupitelství v Brně.

Související