Pro účast v soutěži je nutné zaslat emailem právní esej v angličtině nebo němčině na téma Odpovědnost jednatelů v teorii a praxi v České republice. Rozsah je stanoven na dvě až tři normostrany a účastnit se může kterýkoliv student právnické fakulty v ČR.

Soutěž skončí 28. února a následně práce posoudí tříčlenná porota, která vybere čtyři nejlepší příspěvky. Vítězové pak získají měsíční placenou stáž v jedné z poboček kanceláře TaylorWessing e|n|w|c Advokáti, konkrétně v Praze, Bratislavě, Budapešti a Varšavě. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 15. dubna, stáže by se pak po domluvě měly konat v druhé polovině prázdnin.

Související