Česká republika bezúplatně přidělila v letech 2011 a 2012 emisní povolenky pro výrobu elektřiny, u povolenek pro zařízení vyrábějící elektřinu pomocí spalování paliv ale vyměřila darovací daň k odčerpání neočekávaných zisků. Podle údajů Ministerstva financí tak tehdy stát získal 7,4 miliardy korun.


Nejvyšší správní soud chtěl vědět, zda směrnice o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, která požaduje jejich bezplatné přidělování, nebrání takové dani. Ve směrnici se ale uvádí, že členské státy mohly v letech 2008 až 2012 přidělit maximálně deset procent emisních povolenek za úplatu. Pokud tedy daň vybraná v ČR nepřesáhne tuto hranici, je podle Soudního dvora EU v pořádku.

„Kromě toho cíl směrnice, kterým je chránit některá výrobní odvětví před náhlou ztrátou konkurenceschopnosti z důvodu zřízení trhu s povolenkami, vyžaduje, aby omezení množství povolenek, které mohou být přiděleny za úplatu, na 10 % bylo posuzováno z hlediska subjektů v každém dotčeném odvětví, a nikoliv ve vztahu ke všem povolenkám vydaným členským státem,“ uvádí se v tiskové zprávě Suudního dvora.

Zda uplatnění darovací daně respektovalo stanovenou hranici, bude muset ověřit Nejvyšší správní soud. Ten je rozhodnutím Soudního dvora EU vázán.

Související

Česko je v čele Evropy a Hospodářské noviny jsou v Bruselu. Pokud chcete být u toho nejdůležitějšího, co se každý týden děje, a dočíst se i věci ze zákulisních jednání, odebírejte jediný newsletter v Česku věnovaný unii Ředitelé Evropy.