Espacenet provozuje Evropský patentový úřad. Databáze, která obsahuje plné znění zveřejněných patentů z celého světa, je zadarmo přístupná online. Vzhledem k tomu, že patenty jsou obvykle chráněné jen na určitém teritoriu, mimo tyto oblasti pak může každý využít podklady k výrobě a prodeji vlastních výrobků.

„Patentová databáze Espacenet je nástrojem pro všechny výzkumníky, vývojáře i amatérské inovátory, aby mohli své tvořivé myšlení obohatit o špičkové technické informace“ uvedl Josef Kratochvíl, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví.

V České republice je ale povědomí o databázi velmi nízké a využívá se málo. Přitom celkově je zde dostupných přes 90 milionů patentových dokumentů, součástí technického popisu jsou často také výkresy nebo chemické vzorce.

„Obecně platí, že podle zveřejněné patentové přihlášky nebo uděleného patentu by odborník z dané oblasti techniky měl být schopen popsané řešení „zopakovat“, tedy například jím popsaný přístroj vyrobit,“ uvádí se v tiskové zprávě Úřadu průmyslového vlastnictví

Související