Když není právní kniha jen o právu

Velkým a zavedeným nakladatelstvím s právní literaturou roste významná konkurence. Nakladatelství Auditorium sice existuje již několik let, zvláště v poslední době je o něm ale slyšet stále častěji a hlasitěji. Ročně nevydává příliš titulů, o to jsou ale kvalitnější.

Hned tři jejich knihy si tak odnesly Cenu rektora Univerzity Karlovy 2014. Konkrétně jde o "Pod ochranou hákového kříže" s podtitulem Nacistický okupační režim v českých zemích 1939-1945 od Pavla Maršálka, "Kapitalismus na kolenou" s podtitulem Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934 od Jakuba Rákosníka a Jiřího Nohy a "Jaderné právo" s podtitulem Právní rámec pro mírové využívání jaderné energie od Jakuba Handrlici. Kniha "Poslušen zákonů své země" s podtitulem Kamill Resler - obhájce K. H. Franka od studenta Jakuba Drápala obdržela nejen Cenu Edvarda Beneše 2. stupně za rok 2014, ale také uznání v rámci galavečera Právník roku 2014. Zaujmou rovněž další tituly nakladatelství, nejnověji například publikace Václava Pavlíčka, Heleny Hofmannové a kolektivu "Občanská a lidská práva v současné době".

Pokud bychom měli nakladatelství Auditorium přirovnat k jinému, jeho produkce, v níž se mísí právní teorie, dějiny i současnost, má patrně nejvíce styčných bodů s větším nakladatelstvím Leges. Ani to však nikterak nezaostává, v poslední době zaujalo například knihou "Fotografie a právo" s podtitulem Autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii od Martina Valouška či monografií "Trestní právo Evropské unie" od Jiřího Jelínka, Tomáše Gřivny, Jany Navrátilové a kolektivu.

Nezapomínejme ale na to, že je stále nutné číst i o rekodifikaci soukromého práva a hledat její souvislosti. Nakladatelská produkce této poptávce vychází vstříc, za pozornost jistě stojí například příliv objemných komentářů od Wolters Kluwer ČR či C. H. Beck.-

Související