Zákon o zadávacích řízeních má přinést zjednodušení a zefektivnění zadávání veřejných zakázek, a to především u těch podlimitních. Norma také zapracovává řadu požadavků nových evropských směrnic.

„Zakotvení nových pravidel do stávajícího zákona by si vyžádalo zásadní zásahy do textu i systematiky, a i za vynaložení maximální snahy o vytvoření kvalitního předpisu by pravděpodobně došlo k velké nepřehlednosti a nesrozumitelnosti právní úpravy,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která záměr vládě předložila. Zákon musí být účinný nejpozději v polovině dubna příštího roku, kdy skončí lhůta k transpozici směrnic.

Dalším předpisem, který vláda schválila, je novela zákona o ochraně spotřebitele. Předpis zavádí možnost mimosoudního řešení sporů mezi spotřebiteli a prodejci nebo výrobci. Ministerstvo si od návrhu slibuje především zrychlení a zjednodušení.

„Díky novele zákona o ochraně spotřebitele se občané konečně budou moci vyhnout zdlouhavým a náročným soudním řízením. Nástroj mimosoudního řešení sporů tak bude napomáhat situacím, kdy se budou obě strany snažit spor vyřešit ještě před soudním řízením," řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Kromě toho novela také posiluje kompetence České obchodní inspekce proti nekalým prodejním praktikám, tzv. šmejdům.

Důležitou změnou, o které vláda rozhodla, je také zvýšení odměn za výkon funkcí zastupitelů obcí a krajů. Od začátku dubnja vzrostou v průměru o 3,5 %.

„Představitelé samospráv nás oslovili mj. s tím, že nároky na výkon funkcí členů zastupitelstev se např. v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek či čerpání dotací evropských fondů zvyšují. Jejich požadavek jsme uznali za oprávněný a po diskusi jsme přišli s kompromisním návrhem na zvýšení o 3,5 %,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec.

U tzv. uvolněných členů zastupitelstev, kteří mají na odměnu zákonný nárok, se odměny zvýší automaticky, zatímco u neuvolněných členů vzroste pouze maximální možná výše a teprve zastupitelstva rozhodnou, zda ke zvýšení konkrétních odměn přistoupí nebo ne.

Související