Vypracování dlouhodobější koncepce pro soudní systém patří k Pelikánovým prioritám v úřadu. Po první schůzce s předsedy krajských a vyšších soudů proto oznámil, že by ji chtěl vytvořit na základě vzájemné spolupráce:

„Mým cílem je, abychom se scházeli co nejčastěji a společně připravili jakousi Bílou knihu justice, z níž bude zřejmé, jak má ve střednědobém horizontu deseti let vypadat soudní systém, pravidla pro výběr soudců či soudcovská samospráva,“ řekl Pelikán.

Kromě reformy justice byl tématem společné schůzky také postup vyplácení doplatků soudcům v rámci dohody o dorovnání platů. Nakonec bylo se zástupci ekonomické sekce ministerstva dohodnuto, že soudci doplatky obdrží společně s květnovou výplatou.

Související