Na převzetí soudních sporů se dohodli ve společném memorandu generální ředitelé obou institucí Kateřina Arajmu a Pavel Ondrášek. „Převzetím soudních sporů Vězeňské služby ČR omezíme náklady na právní agendy v jiné státní instituci, neboť Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bude soudní spory řešit vlastními stávajícími zaměstnanci,“ řekla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Vězeňská služba již dříve zrušila samostatný právní odbor kvůli nadbytečnosti, neboť vlastní právníky měli i ostatní odbory a často docházelo ke kompetenčním sporům. Kvůli úsporám se Vězeňská služba také rozhodla omezit externí právní služby, za které v posledních třech letech zaplatila přes šest milionů korun. Převzetí agendy Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových by mělo přinést úspory asi sedm milionů korun ročně.

„Podpis memoranda o spolupráci vnímám jako významný počin směrem k dalšímu naplňování zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a ve své podstatě i zákona o Vězeňské službě a justiční stráži ČR, neboť umožní vězeňské službě více se soustředit na úkoly a povinnosti, které jí z toho zákona vyplývají,“ dodal generální ředitel Vězeňské služby Pavel Ondrášek.

Související