Na konferenci, která nesla název „Dítě – objekt či subjekt péče: Praktické a teoretické ohlédnutí po roce od rekodifikace soukromého práva“, vystoupily zástupkyně různých stran v rodinných sporech. Svůj příspěvek zde přednesly Michaela Hendrychová – Zuklínová, která vyučuje na pražské právnické fakultě, dále soudkyně Hana Nová a Libuše Kantůrková, která je zároveň předsedkyní Sdružení rodinně právních a opatrovnických soudců, a také advokátky Jana Dvořáková-Závodská a Valentina Nedělová. Diskusi moderovala Alena Macková, členka katedry občanského práva na Právnické fakultě UK a současně vedoucí katedry soukromého práva Cevro Institutu.

Tématem byl vztah rodiče a dítěte z pohledu práva, opatrovnictví nebo také střídavá péče a výživné. „Diskuse k jednotlivým příspěvkům, které se kromě panelistek zúčastnili mnozí účastníci z auditoria, potvrdila, že v otázce postavení dítěte panuje řada zásadních sporů. Diskuse tak byla místy velmi ostrá. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že v ní bude třeba pokračovat,“ uvádí se na webových stránkách akce.

Související