Unie obhájců vycházela z podkladů k 75 trestním řízením vedeným v letech 1995 až 2014 s 266 zastupiteli měst a obcí. Pouze devět případů se týkalo korupce, nejčastěji byli zastupitelé obviněni ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Analýza ukázala, že počet stíhaných zastupitelů v posledních letech výrazně vzrostl, a to řádově o desítky. Zatímco v roce 2010 bylo obviněno 5 zastupitelů, v roce 2012 to bylo již 29 zastupitelů, o rok později 78 zastupitelů a v roce 2014 celkem 72 zastupitelů.

 

Pravomocně ukončeno bylo zatím 43 trestních řízení vedených proti 100 zastupitelům. O vině ale soud rozhodl pouze u 24 z nich. V ostatních případech bylo trestní stíhání zastaveno nebo byli zastupitelé zproštěni obžaloby, takže 76 % zastupitelů bylo stíháno nezákonně.

Výsledky analýzy jsou podle Unie obhájců vážné. Nepředvídatelnost postupu policie a některých státních zástupců podle ní vyvolává v zastupitelích obavy učinit jakékoliv rozhodnutí včetně těch legálních. Zastupitelé se bojí trestního stíhání, což paralyzuje činnost samosprávy a přináší zvýšené náklady kvůli vypracování opakovaných odborných posudků a stanovisek.

„Resortní ministerstva by se měla tomuto tématu cíleně věnovat, vyhodnocovat jednotlivé případy trestního postihu zastupitelů a předkládat návrhy legislativních změn, které by odlišily zastupitele, kteří se dopouštějí běžné trestné činnosti a mají být potrestáni (zejména případů korupce), od těch, kteří jednají v souladu se zákonem a podle svého nejlepšího vědomí a před rizikem trestního stíhání by měli být více chráněni. V tento okamžik tomu tak není a riziko trestního stíhání zastupitelů, zejména starostů, je značně vysoké,” uvádí se ve stanovisku.

Související