Podle závěrů NKÚ nedošlo k žádným zásadním pochybením, kvalifikační požadavky při výběru dodavatelů jsou ale ze strany SŽDC příliš tvrdé a vedou k omezování počtu uchazečů. „Například pro zakázky v předpokládané hodnotě 2 až 5 milionů korun SŽDC požadovala, aby dodavatel prokázal objem zakázek provedených v předešlých třech letech v hodnotě 50 milionů korun. Zadávacích řízení se tak většinou zúčastnili jen 3 až 4 uchazeči,“ uvedla mluvčí NKÚ Olga Málková.

Celkem bylo v registru veřejných zakázek SŽDC evidováno 1304 zakázek na stavební práce dohromady za 9,3 miliardy korun. Podílelo se na nich 223 dodavatelů. Z nich ale 734 zakázek zadala SŽDC pouze sedmi dodavatelům, takže 3 % dodavatelů získali 56 % zakázek.

Navíc kontrola odhalila řadu nedostatků u podlimitních veřejných zakázek. Protože je ŠZDC sektorovým zadavatelem, nemusí při nich postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. NKÚ zjistil, že zde docházelo k nerovnému zacházení s uchazeči, průběh zadávacího řízení byl často nestandardní a někdy docházelo k neopodstatněnému vyloučení uchazeče. Podle NKÚ není důvod, proč by se SŽDC mělo výjimku ze zákona mít.

Kromě toho také NKÚ poukázal na nedostatky při údržbě a opravách drah, které se mnohdy odsouvají až o několik let a tím se výrazně prodražují. Nejvíce se to týká mostů, propustků a tunelů. „V roce 2013 bylo bez závad nebo se závadami odstranitelnými v rámci běžné údržby jen 33 % mostů, 36 % propustků a 38 % tunelů,“ dodala Málková.

V letech 2010 až 2013 zaplatila SŽDC za opravy v průměru 8,9 miliardy korun ročně, loni 2014 byly náklady vyšší, téměř 12 miliard korun. Oprava a údržba jednoho kilometru drah stála v průměru ročně jeden milion korun.

Související