Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR provedla loni průzkum, podle kterého si více než dvě třetiny majitelů rodinných společností uvědomují důležitost zajištění nástupnictví ve vedení firmy. Ani polovina z nich však ještě předání nezačala ani plánovat.

Od loňského roku přitom v Česku existuje pro úpravu majetkového nástupnictví vhodný nástroj v podobě svěřenských fondů. Česká veřejnost je však využívá velmi málo.

„Velkou roli hraje určitě nízká informovanost, nízké povědomí o možnostech a snad i kultura myšlení, neboť na podobné plánování nebyly v minulosti nástroje a lidé si ještě nenavykli správu majetku a nástupnictví řešit tak, jako například řeší závěť,“ řekl James Turnbull z Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů.

Založení svěřenského fondu je přitom poměrně snadné a přináší řadu výhod. Zakladatel fondu vyčlení a převede určitý majetek pod správu jiné osoby, tzv. správce, pro určitý soukromý nebo veřejný účel a případně také pro pozdější převod do vlastnictví třetí osoby. K předání majetku tak dochází podle vůle majitele. Ten má i větší jistotu, že v případě smrti budou jeho rozhodnutí respektována a majetek bude ochráněn například i před tzv. nepominutelnými dědici ze zákona.

Související