Současný odpadový zákon by v budoucnu měly nahradit dva nové předpisy. Prvním z nich je připravovaný zákon o výrobcích s ukončenou životností, druhým pak nový zákon o odpadech. Oba předpisy jsou nyní ve fázi věcných záměrů, které projednala vláda.

Podle Hospodářské komory ČR však věcné záměry vycházejí z ekonomické analýzy Plánu odpadového hospodářství, která je zpracována nekvalitně. Vychází prý z chybných předpokladů, pracuje s nereálnými daty a nebyla dostatečně konzultována.

„První chybný předpoklad ekonomické analýzy, jež zásadním způsobem ovlivňuje podnikatele, je nerealistický nárůst počtu živnostníků zapojených do odpadových systémů měst a obcí. Druhý chybný předpoklad ovlivňující celkově špatnou kvalitu ekonomické analýzy je celkový pokles množství odpadů, který není nikterak smysluplně odůvodněn,“ vysvětlil Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR, který současně dodal: „Za zcela iracionální považujeme i chybějící kvantifikaci dopadů, například několikanásobného navýšení skládkových poplatků, na obce, města a především na podnikatele.“

Kromě toho Komora kritizuje také návrh zákona o prokazování původu majetku, který nedávno schválila vláda. Předpis počítá s tím, že správce daně by mohl při pochybnostech vyzvat poplatníka k prokázání toho, že majetek byl financován z řádně zdaněných příjmů. Podle Komory to však může způsobit potíže těm podnikatelům, kteří daně platí řádně, a to především zbytečnou administrativní zátěží.

„Zpětně trestat živnostníka, že si roky neschraňoval účtenky, když mu stát umožnil uplatňovat paušální výdaje, odporuje zdravému rozumu,“ popsal Dlouhý s tím, že povinnost uchovávat účetní doklady živnostníci uplatňující paušály nikdy neměli a právnické osoby mají podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty povinnost archivovat účetní a daňové doklady jen 5 či 10 let.

„V rámci připomínkového řízení jsme ministerstvu financí poslali několik připomínek, kterým úředníci ministerstva vyhověli nebo je vzali v potaz, zároveň jsme upozornili na retroaktivitu, kterou považujeme za problematickou. Odůvodněním ministerstva financí ale je, že pokud by k retroaktivitě v souvislosti s doměřením daně a penále došlo, bylo by ospravedlněno důležitým veřejným zájmem na řádném výběru daní,“ uzavírá Dlouhý.

Související