Rakouský čestný kříž je jedním z nejvyšších rakouských státních vyznamenání. Michalu Tomáškovi ho odevzdal rakouský velvyslanec Ferdinand Trauttmansdorff.

Slavnostního předání se zúčastnil také děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kuklík, dále bývalý předseda Spolkové rady rakouského parlamentu Herbert Schambeck nebo rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Michal Tomášek je vedoucím katedry Evropského práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Kromě práva EU se věnuje také právním systémům Dálného východu. Současně působí v kolegiu děkana pražské fakulty jako proděkan pro vědu, výzkum a ediční činnost.

Související