Do průzkumu KPMG Legal se zapojilo 123 vrcholných manažerů českých společností. Dopady rekodifikace soukromého práva vnímá pozitivně celkem 40 % z nich. Naopak negativně ji hodnotí 23 % dotázaných a zbytek se nedokázal rozhodnout. Průzkum také ukázal, že nová právní úprava se více zamlouvá akciovým společnostem než společnostem s ručením omezeným.

„Je to zřejmě dáno tím, že akciové společnosti jako korporace se složitější vnitřní organizační a řídící strukturou o něco více pocítily významnou liberalizaci, kterou české korporátní právo prošlo,“ řekl Martin Kofroň, vedoucí advokát KPMG Legal.

Naprostá většina akciových společností se zákonu o obchodních korporacích už podřídila jako celku, nebo se tento krok chystá učinit, konkrétně jde o 91 % dotázaných. U společností s ručením omezeným tzv. generální opt-in využilo 84 % dotázaných. Celkově se pro úplné podřízení se zákonu rozhodlo 80 % všech společností.

Průzkum také zkoumal používání nových institutů v praxi. Možnost vytvoření různých druhů akcií zatím využila jen 2 % dotázaných a dalších 6 % o ní uvažuje. Volbu právnické osoby členem orgánu společnosti doposud uskutečnilo 6 % firem a dalších 5 % tuto možnost zvažuje. Každá šestá akciová společnost se rozhodla pro přechod z dualistického řízení společnosti na systém monistický a dalších 10 % přechod zvažuje. Naopak populární je rozpuštění rezervního fondu společnosti, ke kterému se uchýlila téměř třetina dotázaných.

Související