Zákony, které mýtné pro osobní auta v Německu zavádí, počítají s tím, že majitelé vozidel registrovaných v Německu si budou moci částku za mýtné odečíst z daně za motorová vozidla. Povinnost platit mýtné by se tak na ně nevztahovala. Podle Evropské komise by ale taková pravidla mohla znamenat diskriminaci na základě národnosti, což je podle práva EU nepřípustné. Nelíbí se jí ani vysoká cena krátkodobých dálničních známek, které jsou určeny hlavně pro zahraniční řidiče.

„Systém mýtného může být v souladu s unijním právem pouze tehdy, pokud respektuje zásadu zákazu diskriminace stanovenou ve Smlouvě. Máme vážné obavy, zda příslušné německé zákony tuto zásadu zohledňují. V zájmu občanů EU proto nyní chceme tyto pochybnosti v rámci řízení o porušení Smlouvy co nejdříve vyjasnit,“ řekla Violeta Bulc, komisařka pro transport.

Komise v půlce června zaslala Německu výzvu k vyjádření, na kterou musí úřady zareagovat do dvou měsíců. Se zavedením mýtného se původně počítalo k začátku příštího roku. Německý ministr dopravy Alexander Dobrindt již ale prohlásil, že kvůli krokům Komise vláda vyčká a mýtné v příštím roce nezavede.

Související