Nejvyšší kontrolní úřad prověřil celkem osm projektů za téměř 230 milionů korun z let 2007 až 2014, které byly dotovány z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Z poskytnutých peněz měly vzniknout projektové kanceláře nebo informační systém spravující informace o projektech Smart Administration. Úřad ale zjistil, že místo toho opakovaně vznikaly pouze metodiky projektového a strategického řízení, které neměly žádný reálný dopad na zlepšení efektivity veřejné správy.

V rámci kontroly prověřil úřad ministerstvo vnitra, ministerstvo průmyslu a obchodu a Úřad vlády. Hlavní garant strategie – ministerstvo vnitra – ale podle kontrolorů nestanovilo, čeho konkrétně chce do roku 2015 dosáhnout, takže pak nemohlo vyhodnotit, do jaké míry se to povedlo.

„Za vážný problém NKÚ pokládá skutečnost, že projekty nebyly v momentu svého vzniku provázány s konkrétním cílem strategie a byly k jednotlivým jejím cílům přiřazovány až zpětně. Pro úspěšné plnění strategie je přitom jasná vazba mezi projektem a cílem strategie klíčová,“ uvedl úřad.

Resort navíc neměl o projektech dostatek informací a žádné spolehlivé podklady pro řízení a hodnocení strategie. Ani koordinace na meziresortní úrovni podle NKÚ nefungovala.

Související