Navrhovaný systém místní příslušnosti počítá s tím, že exekuci bude moct provést jen exekutor se sídlem v místě, kde je exekuční soud dlužníka. Podle Hospodářské komory ČR ale územní omezení zlikviduje konkurenční prostředí mezi exekutory, kteří podle ní nebudou mít motivaci, aby pohledávky vymáhali kvalitně.

Komoře se také nelíbí vysoké náklady na exekuci, pokud bude mít dlužník majetek v jiném kraji než ve kterém bydlí. Argumentuje také tím, že některé evropské státy jako Francie, Německo nebo Portugalsko od teritoriality exekutorů upouštějí kvůli nízké efektivitě vymáhání pohledávek.

„Také by mohly vzniknout kraje, v nichž bude vymáhání pohledávek na dobré úrovni, zatímco v jiných budou pohledávky téměř nevymahatelné. Dlužníci by se mohli účelově přemisťovat do kraje s nejnižším procentem vymožených pohledávek a věřitelé by tak nemohli vymoct svá práva. K odstranění konkurence se negativně staví i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Odmítl ji jako omezení hospodářské soutěže,“ řekla Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka Hospodářské komory.

Naopak senátní návrh zákona, který s teritorialitou počítá, podpořila ve středu svým souhlasným stanoviskem vláda. Nyní novela zamíří do Poslanecké sněmovny.

Související