Pokutu od Komise dostala firma Express Interfracht, která je součástí rakouské společnosti Österreichische Bundesbahnen a společnost Schenker, která patří pod společnost Deutsche Bahn. Kartelové dohody se účastnila i švýcarská společnost Kühne+Nagel, té však pokuta nebyla udělena, protože na existenci kartelu upozornila a získala tak imunitu.

Zmíněné společnosti společně provozovaly tzv. ucelené nákladní vlaky Balkan Train a Sop Train. Jako ucelené se označují proto, že dopravují veškeré zboží z jednoho místa do druhého narozdíl od vlaků, které jsou složené z vagónů s odlišným určením.

Aby omezily vzájemnou konkurenci, dohodly se firmy na společných pravidlech. Rozdělily si stávající a nové zákazníky, sdělovaly si důvěrné informace o zákaznících, dělily se o objem přepravovaného zboží a domlouvaly se na cenách. To trvalo od roku 2004 do roku 2012.

„Je to velkým zklamáním, že projekt na zvýšení účinnosti dopravy a podporu ekologičtější nákladní dopravy zmařila kartelová dohoda,“ řekla k případu Margrethe Vestagerová, komisařka odpovědná za politiku hospodářské soutěže.

Společnost Kühne+Nagel se díky nahlášení kartelu vyhnula pokutě ve výši 62 milionů eur. I ostatním dvěma společnostem byla pokuta snížena, protože při vyšetřování spolupracovaly a uznaly svoji odpovědnost. Celkem tak dostaly společnosti k zaplacení 49 milionů eur, ačkoliv plná částka by přesáhla 110 milionů.

Související