Na základě Dohody o jednotném patentovém soudu by měl být vytvořen jeden společný soud všech smluvních států, který bude projednávat všechny spory z porušení evropských patentů s jednotným účinkem. Dnes systém funguje tak, že majitel patentu musí v případě jeho porušení vést soudní spor v každém státě, kde tomu došlo.

Zřízení jednotného soudu, který by měl výlučnou pravomoc, ale kritizuje Česká advokátní komora. Podle ní tím přijde Česko o možnost chránit práva svých občanů, protože spory se budou odehrávat zcela mimo soustavu českých soudů.

„Jedná se o zásadní rozdíl oproti všem dosavadním mezinárodním a nadnárodním institucím soudní povahy, na něž se mohou čeští občané obracet. Žádná z těchto institucí nerozhoduje v plné jurisdikci, tj. neurčuje závazně po přezkoumání faktické a právní stránky věci práva a povinnosti účastníků ve věci samé. To doposud mohly činit jen soudy České republiky,“ stojí ve stanovisku.

ČAK také kritizuje navrhovanou výši soudních poplatků. Částky totiž v některých případech překračují obvyklé náklady patentových sporů v Česku až stonásobně. Vysoká finanční zátěž tak bude pro firmy znamenat překážku bránící v dosažení spravedlnosti.

Základní soudní poplatek má být 11 tisíc euro. K němu se pak připočte vlastní soudní poplatek podle hodnoty sporu od 11 tisíc do 231 tisíc euro. V Česku nyní stojí zahájení řízení v patentové věci 2 tisíce korun.

ČAK se také nelíbí soudní poplatek 20 tisíc euro za protižalobu na zneplatnění patentu. Jde o žalobu, kterou by se bránil tvrzený porušovatel z České republiky, pokud by ho zahraniční vlastník patentu zažaloval pro porušení.

„Celkovou výši nákladů na soudní řízení před Jednotným patentovým soudem lze v průměrné věci odhadovat na cca 100.000 EUR na soudních poplatcích a cca 600.000 - 800.000 EUR na právním zastoupení každé ze stran, což celkově činí celkem cca 1,6 mil EUR, tj. asi 45 mil Kč. To je zajisté částka, kterou si většina malých a středních podnikatelů z ČR nemůže dovolit,“ upozorňuje ČAK ve stanovisku.

Dohodu o Jednotném patentovém soudu podepsaly všechny členské státy Evropské unie s výjimkou Polska, Španělska a Chorvatska. V Česku je momentálně dohoda v ratifikačním procesu.

Související