Stručně k relevantní právní úpravě zákoníku práce

Podle § 301 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále "ZP") jsou zaměstnanci vedle ostatních povinností rovněž povinni:

- plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci,

- dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané a dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni,

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?