Schválené nařízení vlády upravuje problematiku odškodění pracovních úrazů a nemocí z povolání namísto zrušeného zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. Předpis nadále počítá s tím, že každé poškození zdraví bude bodově ohodnoceno, počty bodů i jejich hodnotu ale zvyšuje.

„Problémem dosud platných postupů je neúměrně nízká náhrada za újmu na zdraví, která vzhledem k míře inflace za uplynulých 14 let už neodpovídá reálným životním nákladům. Hodnota jednoho bodu 120 korun stanovená v roce 2001, kdy průměrná mzda v ČR dosahovala zhruba 14.600 korun, nebyla dosud valorizována. Právě schváleným návrhem nařízení vlády se proto zvyšuje hodnota jednoho bodu na 250 korun,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Nařízení také upřesňuje postup pro vypracování lékařských posudků, podle kterých se počítá výše náhrady. „Přesně definuje pojmy jako bolest a ztížení společenského uplatnění a vymezuje postupy i způsob bodového hodnocení újmy daného pacienta pro určení výše náhrady,“ dodal Němeček.

Zmíněné nařízení vlády je prováděcím předpisem k novele zákoníku práce, která nabyla účinnosti na začátku října a zrušila zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců. Nařízení nabude účinnosti dnem vyhlášení, tedy v nejbližších dnech.

Související