Spolek právníků Pro bono aliance spolupracuje s veřejným ochráncem práv od roku 2012. Advokáti bezplatně zastupují osoby, u kterých ombudsmanka vyhodnotí, že se stali oběťmi diskriminace, ale právní služby by si sami nedokázali zajistit.

„Máme zkušenost, že v některých diskriminačních případech autorita ombudsmana nestačí. Jakmile ale vstoupí do hry advokát, protistrana pochopí vážnost situace a vyhoví nárokům oběti. Pak jsou samozřejmě případy, které jsou strategické, a tam advokát doslova přebírá úlohu ochránce a poskytuje podporu v náročném soudním řízení,“ řekl Petr Polák, vedoucí oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv.

Celkově je do projektu pro bono centra aliance zapojeno přes šedesát advokátních kanceláří, tématu diskriminace se doposud věnovalo sedm z nich. Nyní se k nim přidali další tři, a sice Ambruz Dark Deloitte Legal, Giese & Partner a Randl Partners.

Z podnětu ombudsmanky se Pro bono aliance zapojila již do deseti diskriminačních kauz. Naposledy šlo třeba o diskriminaci v přístupu k bydlení na základě etnicity či zdravotního postižení nebo znevýhodňování při odměňování zaměstnanců.

Související