Základní podmínkou projednání ústavní stížnosti podle zákona je, aby byl stěžovatel zastoupen advokátem. Doposud podle stanoviska pléna Ústavního soudu z roku 1996 platilo, že tato povinnost se vztahuje též na stěžovatele, kteří jsou sami advokáty. Nyní ale plénum přijalo odlišné stanovisko.

Plénum soudců rozhodlo, že zatímco v 90. letech bylo řízení před ústavním soudem novou záležitostí, dnes by již měl být každý advokát schopen kvalifikovaně stížnost podat. K dispozici je již totiž dostatek informací i praktických pomůcek.

„Tím samozřejmě nemá být nikterak popřeno, že eventuální zastoupení jiným advokátem, který má od řešené věci určitý odstup, může být v konkrétním případě smysluplné, a to podle zásady, že není dobré dělat lékaře a právníka ve vlastní rodině," uvedla mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.

Podle soudu by se měl advokát sám rozhodnout, zda je smysluplné nechat se zastoupit, stát by ho k tomu ale neměl nutit.

Ke stanovisku pléna zaujali odlišné stanovisko soudci Jan Filip, Pavel Rychetský a Vladimír Sládeček.

Související