VOC RAW
VOC RAW
autor: www.vojtechvlk.com

Vojtěch Chloupek působí v pražské pobočce Bird & Bird od počátku. Je odborníkem na právo duševního vlastnictví a soutěžní právo. Kromě toho se věnuje také právním otázkám technolologií a telekomunikací.

Právní služby poskytuje klientům v otázkách transferu technologií, strategie a správy portfolií duševního vlastnictví, výzkumu a vývoje a M&A transakcí zahrnujících aspekty práva IT. Věnuje se také sporné agendě a vymáhání práv.

Vojtěch Chloupekvystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Získal také magisterský titul na Univerzitě v Oxfordu v oboru Evropská a komparativní studia a navíc vystudoval divadelní produkci na pražské DAMU.  Jako odborník v oblasti práva duševního vlastnictví a TMT se objevuje v mezinárodních právních publikacích.