Anna Šabatová
Anna Šabatová
autor: Matěj Stránský

Podle zákona lze policistům nařídit přesčas bez nároku na peníze jedině, pokud to je nutné k plnění zvláštních úkolů či v mimořádných situacích, a to v rozsahu do 150 hodin za rok. Typicky tehdy, pokud se policista zdrží v práci kvůli vyšetřování. V případě, který řešila veřejná ochránkyně práv, ale byly přesčasy nařizovány kvůli nedostatku lidí.

Policista pracoval na operačním středisku Městského ředitelství policie Ostrava. Nadřízení mu v letech 2007 – 2008 pravidelně nařizovaly přesčasy kvůli nedostatku příslušníků. „Jestliže byl vedoucí pracovník operačního střediska nucen řešit plánované či dlouhodobé snížení počtu příslušníků nařízením služeb nad rámec základní doby služby, měla mu za to být přiznána poměrná část platu,“ uvedla Anna Šabatová.

Městské ředitelství policie Ostrava tak podle ochránkyně postupovalo nesprávně, když tuto pravidelně plánovanou službu nařizovalo jako přesčas v rámci limitu 150 hodin započítaných do služebního příjmu. „Služba přesčas by měla být nařizována spíše výjimečně a nelze ji chápat jako další fond služby, z něhož je možné libovolně čerpat,“ dodala Šabatová.

Správnost závěru ombudsmanky potvrzuje i říjnové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který se zabýval podobným případem u 58 dozorců. Těm Vězeňská služba ČR odmítla proplatit přesčasy s tím, že šlo o službu v důležitém zájmu, dozorci však tvrdili, že jim přesčasy byly nařizovány kvůli podstavu.

Rozhodli se proto podat žalobu k soudu, který jim dal za pravdu a jeho rozhodnutí potvrdil i Nejvyšší správní soud. Podle něj lze neplacený přesčas nařídit je v nepředvídatelných situacích, jako je např. náhlé onemocnění příslušníka. Vězeňská služba tedy buď musí takové výjimečné důvody doložit nebo přesčasy dozorcům proplatit.

Veřejná ochránkyně se rozhodla případ zveřejnit, neboť policistovi dodnes nebyly přesčasy vyplaceny. Sama nemůže ve věci činit žádné kroky, již dříve ale navrhla, aby ředitel krajského ředitelství podal ministru vnitra podnět k přezkumu případu, k čemuž nedošlo. O záležitosti poté informovala policejního prezidenta.