Průzkumu, který zkoumá nevýhody dotační podpory a daňových pobídek v oblasti
výzkumu a vývoje, se letos zúčastnilo přes 70 firem. Více než třetina z nich označila za největší problém daňovou nejistotu. Loni přitom firmám nejvíce vadily nejasné prováděcí instrukce. Ty letos skončily na druhém místě a hlasovalo pro ně 21 % dotázaných.

„Tato změna může být způsobena vyšším počtem finančních kontrol a soudních sporů v této oblasti a jejich medializací. Po mnoha letech se začíná vytvářet výkladová praxe, protože se v prováděcích dokumentech neodehrály významné upřesňující změny,“ řekl k výsledkům průzkumu Luděk Hanáček, partner v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte.

Celkem 60 % oslovených firem tvrdí, že mají ohledně dotací dobrou znalost a využívají je. U daňového odpočtu už je to ale o poznání horší. Dohromady 29 % respondentů uvedlo, že ho znají, ale nejsou si jisti postojem finančních úřadů při posuzování uplatněných nákladů, takže jeho využívání považují za rizikové.

„Ke snížení daňové nejistoty při uplatňování daňových odpočtů by přispěl detailnější výklad k posuzování způsobilosti činností pro uplatnění daňového odpočtu a zavedení mechanismů posuzování a kontroly zvyšující ujištění daňových poplatníků o správnosti využití této nepřímé podpory,“ řekla. Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR.

Průzkum současně potvrdil ochotu společností investovat do oblasti výzkumu a vývoje. Celkem 45 % dotázaných uvedlo, že hodlá v následujících třech až pěti letech zvýšit výdaje na výzkum a vývoj.

Související