Všechna občanská sdružení se s účinností nového občanského zákoníku stala spolky. Nyní jim zbývá už jen pár dní na to, aby se také formálně přejmenovaly. Podle zákona musí jejich název od 1. ledna obsahovat slovo spolek nebo zapsaný spolek, případně alespoň zkratku z.s. Povinnost se netýká jen těch spolků, které svůj název užívají dlouhodobě a je pro ně příznačný, jako je například Sokol.

Provedení změny názvu budou kontrolovat rejstříkové soudy, které ale nejsou v postupu vůči spolkům jednotné. Většina z nich začne s kontrolami již od ledna, jiné soudy ale chtějí vyčkat kvůli novele nového občanského zákoníku, kterou v říjnu schválila vláda. Předpis by totiž měl povinnou změnu názvu zrušit. Aktuálně se ale novela zasekla v Poslanecké sněmovně a do konce roku se ji nepodaří přijmout.

„Českobudějovický rejstříkový soud v příštím roce povinnou změnu názvu nijak kontrolovat neplánuje, neboť je „ve hře“ právě projednávaná novela nového občanského zákoníku,“ uvedla například Marie Klára Petrášková, vyšší soudní úřednice z Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Ministerstvo spravedlnosti, které novelu vypracovalo, má ale jasno. Protože se předpis nepodařilo přijmout, všechny povinnosti spolků zůstávají v platnosti. „Spolky by měly svůj název, nevyhovuje-li výjimce, do konce roku změnit. Nadto však lze říci, že pokud tak neučiní, nejsou s nesplněním této povinnosti spojeny žádné okamžité sankce,“ říká Adriana Kocmanová z tiskového odboru Ministerstva spravedlnosti.

Podle zákona platí, že pokud spolek svůj název nezmění, soud ho musí nejprve vyzvat, aby upravil všechny údaje podle zákona. Teprve poté, pokud v dodatečné lhůtě nedojde k nápravě, může rozhodnout o zrušení spolku a nařídit jeho likvidaci.

Přizpůsobení názvu ale není jedinou povinností spolků. Do konce roku 2016 zákon vyžaduje, aby i jejich staré stanovy přesně odpovídaly požadavkům nového občanského zákoníku. Odborníci proto doporučují, aby spolky provedly obojí najednou. Ačkoliv na revizi stanov je ještě rok čas, dělat ji nadvakrát je podle nich zbytečné.

Související