Oba předsedy kolegií jmenoval do funkcí předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Vladimír Kůrka v čele občanskoprávního a obchodního kolegia nahradí Františka Ištvánka, který funkci zastával přes deset let a mandát nemohl podle zákona opakovat.

Vladimír Kůrka působil až do prosince jako soudce Ústavního soudu, kam ho v roce 2005 jmenoval prezident Václav Klaus. Předtím pracoval od roku 1996 na Nejvyšším soudu, kam se nyní vrátil. Je odborníkem na civilní právo, věnuje se zejména procesualistice, restitucím, bytovému právu a exekucím.

Předsedou trestního kolegia Nejvyššího soudu zůstává soudce František Púry, který tuto funkci vykonával z pověření předsedy soudu od loňského září. Tehdy skončil po dvaceti letech kvůli zákonnému omezení mandátů  tehdejší předseda kolegia Stanislav Rizman.

„Uplynulé čtyři měsíce jsme si s panem Františkem Púrym oba zvolili jako zkušební lhůtu, ve které se chtěl pan doktor Púry sám ujistit, že veškeré povinnosti spojené s touto významnou funkcí zvládne a dokáže je skloubit i s dalšími pracovními aktivitami. S potěšením jsme oba zjistili, že své působení v čele trestního kolegia zvládá výborně a nic nebrání tomu, jmenovat jej na celé pětileté funkční období,“ řekl předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

Související