Bubník jako první Čechoslovák absolvoval práva na Harvardově univerzitě a stal se uznávaným odborníkem na mezinárodní obchodní agendu a investice. Působil také jako arbitr a rozhodoval mezinárodní obchodní spory v Praze, Vídni, Curychu a Paříži. Do historie obchodní arbitráže se zapsal před 25 lety mimo jiné získáním v té době nejvyšší částky v dějinách vídeňské arbitráže. "Šlo o vítězství v dlouholetém sporu ve Vídni před 25 lety. Tehdy jsme pro klienta vyhráli cca 100 milionů USD a to bylo v době, kdy dolar měl ještě velkou hodnotu," vzpomíná Bubník.

Kromě ceny za celoživotní dílo si během slavnostního galavečera Právník roku, již tradičně pořádaného Českou advokátní komorou a vydavatelstvím EPRAVO.CZ, převzalo skleněné plastiky sv. Yva a titul Právník roku dalších devět osobností českého práva. Mezi oceněnými v sedmi řádných a třech mimořádných kategoriích jsou Irena Holcová, která se významnou měrou podílela na koncepci a podobě autorského zákona z roku 2000 a na úpravě licence v novém občanském zákoníku, Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu a soudce uznávaný pro své hluboké znalosti i svou dlouhodobou práci pro justici či světově uznávaný odborník na mezinárodní právo soukromé a emeritní profesor Právnické fakulty UK Zdeněk Kučera.

Cenu za oblast insolvenčního práva převzal Zdeněk Strnad, místopředseda krajského soudu v Českých Budějovicích a soudce angažující se v boji s nedovolenou činností oddlužovacích agentur v insolvenčních řízeních. "Pokud dnes někdo kazí insolvencím pověst, jsou to právě tyto agentury. Dlužníkům poskytují neprofesionální informace a často je nutí před soudem i lhát. Nestydí se obírat je o jejich poslední prostředky. S tímto stavem se nemohu smířit. Proto se snažím dlužníky od služeb těchto agentur odrazovat, varovat je," popsal Strnad hlavní motivy svého poslání.

Mimo soutěž získala plastiku sv. Yva ještě osobnost, která si ji za své působení, jež není možné přiřadit k žádné ze soutěžních kategorií, rozhodně zaslouží. Tato zvláštní cena za mimořádný přínos české advokacii patří Vladimíru Papežovi, dlouholetému členu představenstva, místopředsedovi České advokátní komory a šéfovi Legislativního kolegia a sekce pro advokátní tarif ČAK.


 

Kompletní přehled vítězů 11. ročníku soutěže Právník roku:

 

 • Občanské právo: JUDr. Roman Fiala, místopředseda NS ČR
 • Trestní právo: Mgr. Lenka Trešlová, vrchní radová oddělení trestněprávní legislativy Legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti
 • Obchodní právo: Prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. – vysokoškolský pedagog, Právnická fakulta UK, specializace mezinárodní právo obchodní
 • Správní právo: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., advokát z Pardubic, AK KVB advokátní kancelář s.r.o.
 • Právo duševního vlastnictví: JUDr. Irena Holcová, advokátka a vysokoškolská pedagožka, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK
 • Insolvenční právo: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph. D., místopředseda KS České Budějovice
 • Občanská a lidská práva a právo ústavní: Doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., vysokoškolský pedagog PF UK
 • Kategorie PRO BONO: Mgr. Jiří Klega, advokát z Rychvaldu, advokátní kancelář Jakovidis, Klega, Partners
 • Talent roku: Mgr. Daniel Maroušek, advokátní koncipient v advokátní kanceláři RAKOVSKÝ & PARTNERS s.r.o.
 • Zvláštní ocenění za přínos české advokacii: JUDr. Vladimír Papež, advokát, člen představenstva ČAK
 • Právnická síň slávy: JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M., advokát
Související