Kvůli porušení zákazu jednání ve vzájemné shodě při stanovování cen pečiva musely pekárny Delta, OK REST a Penam zaplatit na pokutách více než 50 milionů korun. Teď se případ vrací k Nejvyššímu správnímu soudu.

Ústavní soud se ve svém nálezu ztotožnil s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva (ESLP), který případ posuzoval na podzim roku 2014 a který konstatoval, že neohlášená kontrola v kancelářích společnosti Delta pekárny provedená ÚOHS bez efektivní soudní kontroly byla protiprávní.

"Je dobře, že po štrasburském soudu se k celému případu jednoznačně a obdobně vyjádřil i český Ústavní soud. Jeho rozhodnutím, které vítáme, se ruší předešlá rozhodnutí správních soudů, která byla v rozporu s rozhodnutím ESLP," sdělil Pavel Dejl, partner advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, který DELTA pekárny v řízení zastupoval.

Podle ÚOHS zůstávají nicméně pokuty pravomocné. Úřad je přesvědčen o tom, že i při vyloučení důkazního materiálu získaného při razii, zůstává stále dostatek důkazů viny. "Úřad nadále zastává stanovisko, že pokud provede šetření na místě, podléhá jeho zákonnost bezprostřední soudní kontrole, neboť se soutěžitelé mohou bránit žalobou na ochranu před nezákonným zásahem. Úřad je současně přesvědčen, že možnost takové soudní kontroly je dostatečným naplněním požadavků ESLP i dnešního nálezu Ústavního soudu," reagoval ÚOHS na nález. 

Jak celá kauza nakonec dopadne, není jasné. Ústavní soud totiž nemůže sám přezkoumat přiměřenost místního šetření provedeného antimonopolním úřadem. "Ve světle nosných závěrů rozhodnutí ESLP bude úkolem Nejvyššího správního soudu zhodnotit, zda lze, byť i dodatečně, napravit původní nedostatek soudního příkazu k prohlídce soudním přezkumem zákonnosti a nezbytnosti šetření, a tím případně zhojit vadu procesní nepoužitelnosti důkazů na jejich základě opatřených," uvedl v nálezu soudce zpravodaj Tomáš Lichovník.

Podle ÚOHS se firmy nejpozději od září 2003 domlouvaly na zdražení pečiva, chleba a cukrářského pečiva pro své odběratele. Poté jim rozeslaly oznámení o zvýšení cen uvedených výrobků. Úřad v tomto případě poprvé pravomocně rozhodl už v roce 2005. Trojici pekáren tehdy uložil pokuty v souhrnné výši 120 milionů korun. Od té doby bylo rozhodnutí projednáváno správními soudy, které postupně potvrdily rozhodnutí v části týkající se existence kartelu, ale podstatně snížily uložené sankce. Důvodem byl zejména odlišný názor na způsob výpočtu pokuty.

Celý text nálezu Ústavního soud najdete zde.

Související