Takovéto omezení je podle komise nepřípustné a je v rozporu s unijními pravidly o svobodě usazování. Postup Česka nelze údajně zdůvodnit ani článkem unijní smlouvy, který se týká činností spjatých s výkonem veřejné moci. 


Komise se domnívá, že činnosti vykonávané českými notáři se nijak významně neliší od činností, které soudní dvůr už posuzoval a u kterých rozhodl, že podmínka státní příslušnosti odporuje unijnímu právu. Česko ovšem na svém přístupu k věci trvalo a tak komise věc postoupila soudu.

Evropská komise bariéry, kterými jednotlivé členské státy omezují výkon některých povolání, pozorně sleduje. V roce 2014 například u Evropského soudního dvora zažalovala ze stejného důvodu jako nyní Českou republiku Lotyšsko. Evropští soudci dali v tomto případě komisi letos v září za pravdu a konstatovali, že v případě Lotyšska skutečně došlo k porušení unijního práva. U soudu ještě leží obdobná žaloba na Maďarsko.

Související