Novela zákona, která dneškem vstupuje v účinnost, především zjednodušuje definice významné tržní síly a jejího zneužití. Významné bude podle ní takové postavení odběratele, tedy řetězce, v jehož důsledku si může vynutit vůči dodavatelům bez spravedlivého důvodu výhodu při nákupu potravin. Významnou tržní sílu má pak automaticky například řetězec, jehož obrat v Česku přesáhne pět miliard korun. Novela dále zavádí pojem nákupní aliance, což má být jakákoli forma spolupráce odběratelů. Těmto aliancím bude za zneužití tržní síly hrozit postih. 

Dlouhé přílohy, které obsahovaly desítky možných porušení zákona, zákonodárci zrušili a nahradili je seznamem devíti deliktů. Mezi nimi figuruje například uplatňování plateb a jiných protislužeb za to, že odběratel zařadí potraviny do prodeje. Seznam je uvedený slovem „zejména“. "Touto dikcí je tedy možné předpokládat, že úředníci budou mít nově možnost stíhat jako delikt široký počet jednání řetězců, což však může vyústit ve velké množství výkladových sporů a tím i prodlužovat řízení před úřadem a soudy," uvedl řídící partner PwC Legal Bořivoj Líbal

Vítaná pomoc, nebo hrozba pro trh?

Podle zákonodárců má novela poskytnout zemědělcům a potravinářům širší spektrum obrany proti nežádoucím praktikám ze strany dodavatelů, jako je například přenášení obchodního rizika na dodavatele nebo uzavírání smluv pod nepřiměřeným tlakem.

"Potravinová vertikála je postavena tak, že na špičce je osm korporací, pod nimi je 10 tisíc potravinářů a základnu tvoří asi 30 tisíc subjektů. Nemusíme být ani žádnými velkými znalci ekonomie, abychom už tady z tohoto poznali, kdo má asi tak v té vertikále rozhodující roli. Kdo, v potravinové vertikále velí, to nejsou potravináři, ale to jsou obchodní řetězce," hájil při projednávání v Horní komoře parlamentu novelu senátor Jan Veleba, někdejší prezident Agrární komory, podle nějž předloha umožní lépe vybalancovat vztahy mezi dodavateli a odběrateli.

Z řad zástupců obchodu se naopak na novinku snesla ostrá kritika. Zákon je podle nich diskriminační. Svaz obchodu a cestovního ruchu dokonce varoval, že by novela mohla zdražit potraviny na pultech obchodů a snížit vývoz tuzemských výrobků.

"Z našeho pohledu se jedná o zbytečný zásah státních autorit do vztahů, které se na liberalizovaném trhu vytvářejí lépe a stabilně na základě vlastní motivace. Máme navíc pocit, že regulace ve vztahu mezi odběratelem a dodavatelem je bohužel diskriminační a selektivní vůči obchodu s potravinami," uvedl vedoucí marketingového oddělení Kauflandu Michael Šperl.

Předloha se příliš nezamlouvá ani některým právníkům. "Má-li zákon sloužit k ochraně slabších dodavatelů, je naprosto nadbytečný. Takovou ochranu totiž dostatečně poskytuje právo soukromé, zejména v podobě žaloby na náhradu újmy, která výslovně zakazuje jakékoli zneužití hospodářského postavení silnější strany vůči slabší straně," zhodnotil novelu na svém blogu advokát Martin Škrabal z Vrána & Partners.

Avšak zorientovat se v argumentech obou stran a dát jedné, či druhé za pravdu, není jednoduché. Český trh má totiž svá specifika, a tak nelze vždy dopředu odhadnout, jak zareaguje. Podle některých analytiků by tak například silný konkurenční boj, který v Česku panuje, mohl vyvrátit i argument o riziku zdražení potravin.

Jasnou odpověď na to, zda novinka trhu pomůže, nebo naopak uškodí, tak dá až praxe. Na první projevy novely si ale ještě počkáme. Na to, aby upravily své smlouvy podle nové legislativy, mají totiž obchodníci čas ještě tři měsíce.

Související