Logo společnosti Seznam.cz
Logo společnosti Seznam.cz
autor: archiv HN

Seznam.cz žádal v roce 2013 o přístup k celostátním datům o jízdních řádech na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Chaps ho ale několikrát odmítl. Žádosti nevyhověl ani poté, co ve prospěch Seznamu.cz rozhodl Krajský soud v Brně.

Podle Ústavního soudu měl Chaps Seznamu informace poskytnout, protože právo na informace vyplývá z Listiny základních práv a svobod. Tomu pak automaticky odpovídá povinnost veřejné moci umožnit realizaci tohoto práva. 

Soudci v nálezu konstatovali, že Chaps ignoroval i rozhodnutí svého nadřízeného, tedy ministerstva dopravy. "Vedlejší účastník o rozhodnutí ministerstva dopravy, z něhož vyplývala jeho povinnost žádost vyřídit, věděl. Vědomě se ovšem rozhodl rozhodnutí odvolacího správního orgánu ignorovat (dokonce opakovaně), což i zde je stěží akceptovatelné," napsal v textu nálezu soudce zpravodaj Tomáš Lichovník.

Stejně jako minule

Ústavní spor rozhodoval ve sporu o zdrojová data k jízdním řádům už loni v létě. Případ měl ve světle jeho nálezu znovu posoudit Nejvyšší správní soud. Ten ale poukázal na to, že okolnosti dvou různých větví případu se rozcházejí, a tudíž argumentaci vyplývající z prvního nálezu Ústavního soudu nelze v nyní projednávané věci použít.

Ústavní soud to však při novém jednání odmítl. Podle něj je skutková podstata obou větví případu podobná, a tudíž lze argumenty uvedené v jeho předchozím nálezu použít i nyní. Jediným věcným rozdílem je skutečnost, že zatímco v dřívějším řízení došlo k uplatnění stížnosti společnosti Seznam po rozhodnutí správního soudu, v nyní posuzovaném případě podala firma tuto stížnost před rozhodnutím správního soudu o žalobě proti nečinnosti. To ale podle ústavních soudců není relevantní. "Je lhostejné, zda do ‚dalšího kola‘ řízení již byl nebo naopak ještě nebyl vtažen správní soud," konstatovali.

Chaps stihla i pokuta

Ústavní soud není jedinou institucí, u níž Chaps se svými praktikami narazil. Letos v lednu dostal pokutu ve výši 2,2 milionu korun od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle něj v letech 2008 až 2015 firma zneužívala své dominantní postavení.

"Chaps odmítal bez objektivně ospravedlnitelných důvodů aktualizované jízdní řády zpřístupňovat ostatním soutěžitelům ve formátu, v jakém byly vytvořeny a povinně mu předávány. Poptávající soutěžitelé přitom hodlali poskytovat produkty, pro něž byly tyto aktualizované jízdní řády nezbytným vstupem," uvedl v souvislosti s pokutou předseda úřadu Petr Rafaj.

Monopol společnosti prakticky ukončila loni v září vyhláška ministerstva dopravy. Podle té poskytne stát data od dopravců komukoliv, kdo o ně požádá. Seznamu se nicméně už dříve podařilo najít způsob, jak data získat z excelových tabulek. Internetová jednička českého trhu tak mohla už loni v dubnu spustit vyhledávání v jízdních řádech. Přesto trvala na dotažení sporu do konce, měl prý stále velký význam. Získávání dat z tabulek totiž bylo podle zástupců Seznamu mimořádně technicky, finančně i personálně náročné. Kompletní zdrojová data od Chapsu by naopak znamenala jednoduchý přístup k informacím.

Celý text aktuálního nálezu Ústavního soudu najdete zde.