Povinné ručení se od roku 2017 začne platit i za vozidla, která nejezdí po veřejných komunikacích. Tedy především za pracovní stroje nebo menší traktory pohybující se v uzavřeném areálu. Počítá s tím novela ministerstva financí.

Česko muselo reagovat na rozhodnutí Soudního dvora EU ohledně škody, kterou způsobil slovinský traktorista při ukládání balíků sena do stodoly, když naboural do žebříku a zranil člověka. Pojišťovna odmítla škodu proplatit z povinného ručení, protože se podle ní nevztahuje na použití traktoru jako pracovního stroje při práci v uzavřeném areálu statku.

Podle soudu ale musí pojištění odpovědnosti zahrnovat nejen škodu způsobenou provozem v dopravě, ale i pracovním využitím stroje, a to bez ohledu na to, kde k němu došlo − tedy i na soukromém pozemku.

Kvůli tomu se musí rozšířit pojištění i v Česku. Dosud je povinné pro vozy pohybující se jen na veřejných komunikacích. Ne tedy pro některé traktory, bagry nebo další stroje, pokud jezdí výhradně v továrně, v lomu, na staveništi, na poli a podobně.

"Novela nenavyšuje rozsah vozidel podléhajících povinnému ručení, pouze jej rozšiřuje i mimo veřejné pozemní komunikace," říká Jakub Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí.

Nově půjde téměř o všechna motorová a jejich přípojná vozidla, která jsou konstrukčně určena k provozu na pozemních komunikacích, přestože nejsou v registru silničních vozidel.

"Pojištění odpovědnosti lze sjednat na dobu určitou, stejně tak zůstává zachována možnost pojištění přerušit − například u sezonně používaných vozidel," upřesňuje Vintrlík.

Nová povinnost se nedotkne motorových vozíků pro invalidy − ty mají výjimku přímo v zákoně. Může ale dopadnout na majitele zahradních traktorů s rychlostí nad šest kilometrů za hodinu.

Jednoznačnou odpověď ohledně zahradních traktorů nedokázala dát ministerstva financí ani dopravy − otázku si přehazovala navzájem. "I v současnosti musí být pojištěn zahradní traktor, který spadá pod některou z kategorií silničních nebo zvláštních vozidel, pokud je provozován nebo ponechán na veřejné komunikaci," říká Vintrlík bez bližších podrobností.

Definice takzvaných zvláštních vozidel je totiž jen obecná − "jsou vyrobena k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, ale za určitých podmínek mohou být k provozu na nich schválena".

O pojištění zahradních traktorů zatím nic neví ani Česká asociace pojišťoven. A pojišťovny se k němu vyjadřovat nechtějí, protože novela zatím nebyla schválena.

Související