Přes 90 nových soudců by bylo potřeba, kdyby stát dotáhl svůj plán převést řešení sporů mezi spotřebiteli a telefonními operátory na soudy. Rozpočet by navíc taková změna stála minimálně 260 milionů korun ročně navíc.

"I při splnění tohoto požadavku není jisté, zda by převedení agendy nezpůsobilo kolaps, především u soudů s historickou nedodělkovou zátěží," konstatovala zpráva ministerstva spravedlnosti. Řešení sporů o peněžitá plnění v oblasti telekomunikací by se tak mohlo neúměrně protahovat. Materiál, který resort předložil vládě, proto doporučuje ponechat spory operátorů v gesci Českého telekomunikačního úřadu. 


O přenesení této agendy z úřadu na soudy rozhodla vláda loni v březnu. Vyřešit se tím měla mimo jiné podle kabinetu nedůvodně rozdělená příslušnost k rozhodování sporů o peněžitá plnění za služby elektronických komunikací a sporů o peněžitá plnění za zboží poskytnuté prostřednictvím služeb elektronických komunikací, jako je například placení jízdenek na MHD. Zatímco spory o peněžitá plnění za služby dnes řeší Český telekomunikační úřad, agendu týkající se zboží rozhodují soudy.

Plán vlády kritizovali soudci i ombudsmanka

Nová jednotná pravidla pro řešení sporů měla podle plánů vlády začít platit od 1. ledna 2017. Avšak zvedla se proti nim vlna nevole. Soudcovská unie podobně jako analýza ministerstva spravedlnosti poukazovala na riziko přetížení soudů a s tím spojeného neúměrného prodlužování řízení. Unie navíc připomněla, že na soudy se mohou lidé obrátit už nyní, pokud nejsou spokojeni s rozhodnutím ČTÚ. Právní jistota občanů je tak i podle stávajících pravidel zaručena, zdůraznili zástupci soudcovského cechu.

Proti změnám nalinkovaných kabinetem a ministerstvem průmyslu se vyslovila také ombudsmanka Anna Šabatová. Té vadily především řádově vyšší náklady, které by si řešení sporů s operátory prostřednictvím justice vyžádalo.

"K 31. prosinci 2014 se agendou účastnických sporů na ČTÚ zabývalo celkem 252 zaměstnanců s různým platovým zařazením. Průměrný hrubý měsíční příjem zaměstnance ČTÚ k 31. prosinci 2014 činil 30.208,- Kč. ČTÚ tak na hrubé mzdy měsíčně vynaloží přibližně 7 612 416,- Kč, tedy 91 348 992,- Kč za rok. Předložený návrh předpokládá vytvoření nových pracovních míst. Jenom náklady na hrubé mzdy těchto osob jsou předběžně vyčísleny na 185 526 720,- Kč. Celkově přitom ministerstvo počítá s navýšením peněžních prostředků o 293.805.072,- Kč," upozornila veřejná ochránkyně práv v připomínkovém řízení.

Přes sto tisíc sporů ročně

Český telekomunikační úřad loni rozhodl 162 tisíc sporů o nezaplacené faktury. Měsíčně tak každý referent, který se věnuje této agendě, řešil v průměru 61 věcí. Přibývá přitom případů, v nichž operátoři neoprávněně uplatňují smluvní pokuty. Rozhodování těchto sporů je pro pracovníky ČTÚ časově náročnější. Musí totiž zkoumat, zda a případně v jaké výši má na zaplacení smluvní pokuty operátor nárok.

Související