Senát na svém dnešním jednání doplnil vládní novelu o soudních poplatcích. Ta podle požadavků Evropské komise snižuje náklady na založení firem, tím že jednoduché společnosti s ručením omezeným osvobozuje od soudních poplatků a snižuje také odměnu notářů za zápis těchto firem do obchodního rejstříku.

Podle senátního pozměňovacího návrhu by na seznam subjektů, které nebudou platit notářům, měly přibýt také spolky, nadace, nadační fondy či obecně prospěšné společnosti. Návrh zákona proto vrátili sněmovně k novému posouzení.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) to považuje za zbytečné zdržení novely, na jejíž přijetí tlačí Evropská komise. "Vzhledem k odporu notářstva, k tomu, že jim takto snižujeme výdělky, byla cesta toho zákona do světa velice komplikovaná. To další zdržení, by nám mohlo způsobit poměrně velké nepříjemnosti," zdůraznil ministr a dodal: "Proti tomu stojí jenom to, že spolky dostanou cestu, kterou stejně podle mého názoru nebudou využívat, protože ekonomicky je nevýhodná, nerozumná." Již dnes přitom mohou o provedení zápisu bezplatně požádat soud.

Zpravodajka návrhu – Eliška Wagnerová – v reakci na to upozornila, že i o této variantě ústavně právní výbor diskutoval, když projednával návrh na změnu vládní novely. "Někteří kolegové prohlašovali, že zejména pobočné spolky využívají tu cestu notářskou, a tudíž se domnívám, že by jim to mělo být umožněno," vysvětlila Wagnerová, proč se výbor rozhodl předlohu poupravit.

Kromě úpravy poplatků spojených se založením firem má novela dále zavést dědické osvědčení v rámci celoevropského systému a umožnit, aby ochranná opatření v jednom členském státě mohla být uplatněna i v jiném.

Související